Συμπεριφορά και εμφάνιση

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, ανά τομέα οφείλει:

 

  • Τα συνεργεία τοποθέτησης, είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις στον πελάτη. Γι αυτό επιβάλλεται να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα.
  • Το προσωπικό τοποθέτησης πρέπει να είναι φιλικό, προσιτό και να σέβεται την περιουσία του πελάτη.
  • Οι άνθρωποι μιας εταιρείας είναι η εικόνα που συνδέει την επιχείρηση με τους πελάτες. Οπότε πρέπει να είναι προσεγμένοι εμφανισιακά.
  • Τέλος οφείλουν να παραδίδουν τον χώρο τοποθέτησης στην αρχική του κατάσταση.