Εγγυήσεις

  • 05 ΈΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ.
  • 05 ΈΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ.
  • 05 ΈΤΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
  • 05 ΈΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ.
  • 05 ΈΤΗ ΡΟΛΑ (MOTEΡ).