Πιστοποιητικά

Η επιχείρηση μας ΠΗΛΙΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έχει πολυετή πείρα στον χώρο της κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου, προσφέροντας κατασκευές υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων που μπορούν να καλύψουν κάθε ιδιαιτερότητα και επιθυμία του πελάτη.

Η λειτουργία της επιχείρησης μας υπαγορεύεται από τους Εθνικούς νόμους και έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί CE, σύμφωνα με την οδηγία δομικών υλικών

(Construction Products Directive CPD 89/106/EEC).

Για την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας, τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, είναι το hEN 13830:2003 Πετάσματα και το hEN 14351-1:2006 Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς.

Οι έξυπνες επιλογές της επιχείρησης μας είναι ικανές να απαντήσουν σε οποιαδήποτε κατασκευαστική εφαρμογή και να προσφέρουν :

 

  • Απόλυτη στεγάνωση σε νερό και αέρα.
  • Άψογη λειτουργικότητα.
  • Αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Οικονομία.

Βασική επιδίωξη της επιχείρησης μας, είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία των υλικών μας.